9.4.4 לוח 9.44 מועסקים בראשון לציון

2011
092. תעסוקה ועבודה