9.4.5 לוח 9.45 מועסקים, לפי ענף כלכלי, תושבי ראשון לציון