9.4.6 לוח 9.46 מדד ג'יני לאי שיוויון בערים הגדולות