9.4.7 לוח 9.47 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב מגורים - גברים