9.4.9 לוח 9.49 מועסקים, לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון