9.5.0 לוח מועסקים, לפי ענף כלכלי, עובדים בראשון לציון