9.5.1 לוח מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, עובדים בראשון לציון