9.5.1 מועסקים, לפי ענף כלכלי ומין, עובדים בראשון לציון