9.5.2 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה