9.5.2 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה