9.5.3 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - גברים