9.5.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה - גברים