9.5.3 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - גברים