9.5.4 לוח מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - נשים