9.5.4 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה - נשים