9.5.4 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי ישוב עבודה - נשים