9.5.6 לוח מועסקים, לפי משלח יד ומין, תושבי ראשון לציון