9.5.6 מועסקים, לפי משלח יד ומין, תושבי ראשון לציון