9.53 לוח 9.53 צריכת החשמל הממוצעת לצרכן ביתי לפי אזורים מנהליים