9.5.3 לוח 9.53 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה - גברים