9.5.4 לוח 9.54 מועסקים בישראל ובערים הגדולות, לפי ענף כלכלי ולפי יישוב עבודה - נשים