9.6.0 לוח מועסקים, לפי משלח יד, עובדים בראשון לציון