9.6.1 לוח מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון