9.6.1 מועסקים, לפי משלח יד ומין, עובדים בראשון לציון