9.6.5 לוח מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי מין, בערים הגדולות