9.6.5 לוח מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי מין בערים הגדולות