9.6.5 מועסקים חלקית בדרך כלל לפי מין, בערים הגדולות