9.6.5 מועסקים חלקית בדרך כלל, לפי מין, בערים הגדולות