9.6.6.1 לוח בלתי מועסקים, לפי מין, צורת יישוב מגורים בערים הגדולות