9.6.7 לוח התפלגות דורשי העבודה בערים הגדולות 12/2013