9.6.8-1 לוח שכר ממוצע של שכירים, לפי מין ראשון לציון 2006-2010