9.6.8-1 לוח שכר ממוצע של שכירים, לפי מין, ראשון לציון