9.6.8-2 לוח שכר ממוצע לחודש עבודה, אחוז השכירים עד שכר המינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות