9.6.8-3 לוח שכר ממוצע שנתי (לחודש בשנה), אחוז משתכרים עד שכר מינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות