9.6.8-4 לוח קבוצות השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש עבודה) בערים הגדולות 2010