9.6.8-4 לוח קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש עבודה) בערים הגדולות