9.6.8-5 לוח קבוצות השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש בשנה) בערים הגדולות 2010