9.6.8-5 לוח קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש בשנה) בערים הגדולות