9.6.8-6 לוח שכר חודשי ושכר שנתי ממוצע (ש"ח) של העולים השכירים לפי שנת עליה בערים הגדולות