9.6.8-6 לוח שכר חודשי ושכר שנתי ממוצע של העולים השכירים לפי שנת עליה בערים הגדולות