9.6.8-7 לוח שכר חודשי ושנתי ממוצע (ש"ח) של משפחת עובדים, לפי סוג משפחה, בערים הגדולות 2010