9.6.8-7 לוח שכר חודשי ושנתי ממוצע של משפחת עובדים, לפי סוג משפחה, בערים הגדולות