9.6.8-8 לוח משך העבודה של עובדים שכירים לפי יישוב ולפי מין