9.6.8.1 לוח שכר ממוצע של שכירים לפי מין, ראשון לציון