9.6.8.2 שכר ממוצע לחודש עבודה, אחוז השכירים עד שכר מינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות