9.6.8.3 לוח שכר ממוצע שנתי, אחוז משתכרים עד שכר מינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות