9.6.8.3 שכר ממוצע שנתי (לחודש בשנה), אחוז משתכרים עד שכר המינימום ומדד ג'ני בערים הגדולות