9.6.8.4 לוח קבוצת השכר של העובדים השכירים בערים הגדולות