9.6.8.4 קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש עבודה) בערים הגדולות