9.6.8.5 קבוצת השכר של העובדים השכירים (ממוצע לחודש בשנה) בערים הגדולות